ابهام در تغییر و تحولات فدراسیون / بند ۵ از ماده ۹ اساسنامه رعایت شد؟

خبرفیت-دوشنبه اولین جلسه هیأت رییسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار شد. جلسه ای که یک نکته ابهام آمیز در آن به چشم می خورد. باتوجه به اینکه در بند ۵ ماده ۹ اساسنامه فدراسیون عبارت «تایید رؤسا و اعضای کمیته‌های مختلف فدراسیون» جزو وظایف هیأت رییسه ذکر شده است، طبق قانون سرپرست فدراسیون باید قبل از هرگونه تغییر افراد از هیأت رییسه تاییده آن را بگیرد. این درحالی است که دوشنبه اولین جلسه هیأت رییسه برگزار شد و امیری خراسانی قبل از آن سه تغییر در بدنه فدراسیون انجام داده بود که شامل مدیر روابط عمومی، مسئول دفتر و دبیرکل فدراسیون می شد. باتوجه به اینکه هرگونه تغییر افراد از جانب سرپرست فدراسیون قبل از گرفتن تاییده هیأت رییسه خلاف اساسنامه تلقی می شود انتظار می رود مسئولان فدراسیون جهت روشن شدن جامعه پرورش اندام شفاف سازی به عمل آورند.

 

ماده ۹ اساسنامه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به شرح زیر می باشد:

وظایف هیأت رییسه به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 – تهیه و تقدیم عملکرد سالانه فدراسیون جهت تصویب مجمع
2 – ارائه پیشنهادات مربوط به آیین نامه دستورالعمل و سایر قوانین و مقررات ورزشی به مجمع
3 – تهیه و تقدیم بودجه ،‌اعتبارات، برنامه‌ها و تقویم‌های کوتاه مدت ،‌میان مدت و بلند مدت فدراسیون به مجمع
4 – اجرای تصمیمها و مصوبات مجمع
5 – تایید رؤسا و اعضای کمیته‌های مختلف فدراسیون
6 – پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع
7 – پیشنهاد عضویت فدراسیون در مجامع بین المللی ورزشی به مجمع
8 – نظارت بر اجرای مقررات و اصول ورزشی در رشته مربوط
مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.