رئیس فدراسیون با کت المپیکی‌ها / نصیرزاده مسافر توکیو؟

رئیس فدراسیون پرورش اندام که همزمان رئیس سازمان لیگ کشتی نیز است و رابطه خوبی هم با علیرضا دبیر دارد با پوشیدن کت کاروان المپیک ایران در جلسه با تیم اعزامی گرجستان شائبه سفر به توکیو با کشتی گیران را افزایش داد.

خبرفیت-مهدی نصیرزاده انتهای هفته گذشته با تیم اعزامی به گرجستان جلسه داشت و از آن ها بابت دیپورت از فرودگاه تفلیس دلجویی کرد. نکته عجیب در تصاویر پوشیدن کت کاروان المپیک ایران تن رئیس فدراسیون پرورش اندام بود که بحث سفر نصیرزاده به توکیو را سر زبان ها انداخت. همانطور که می دانید پرورش اندام نه المپیکی است و نه در بازی های آسیایی جایی دارد که رئیسش بخواهد لباس المپیکی ها را به تن داشته باشد. اما یک دلیل دیگر که نصیرزاده را به المپیکی ها نزدیک می کند ریاست سازمان لیگ کشتی و رابطه خوبش با علیرضا دبیر رئیس این فدراسیون است. همین دو مورد کافی است تا شائبه سفر نصیرزاده به توکیو همراه با کاروان کشتی را افزایش دهد. هرچند تاکنون در این خصوص اظهارنظری صورت نگرفته است. گفتنی است نصیرزاده دو هفته پیش با تیم پرورش اندام ایران در اسپانیا حضور داشت.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.