آدرس: تهران – خیابان میرزای شیرازی – کوچه شهید عزیزاللهی – پلاک ۱۵
کد پستی: ۱۵۹۶۷۱۶۱۱۵
تلفکس:۸۶۷۸۱۳۰۱ -۰۲۱