برچسب

بازآموزی

حواشی جلسه بازآموزی داوران / یک قدم تا درگیری در سالن

خبرفیت-جلسه بازآموزی داوران دیروز درحالی برگزار شد که با حواشی زیادی همراه بود. حواشی که به نظر می رسد آرامشی که چندسالی بر کمیته داوران حاکم بود را دستخوش تغییر کند. از جمله نکات قابل توجه این جلسه می توان به بالانس نبودن سطح کیفی…