حواشی جلسه بازآموزی داوران / یک قدم تا درگیری در سالن

خبرفیت-جلسه بازآموزی داوران دیروز درحالی برگزار شد که با حواشی زیادی همراه بود. حواشی که به نظر می رسد آرامشی که چندسالی بر کمیته داوران حاکم بود را دستخوش تغییر کند.

از جمله نکات قابل توجه این جلسه می توان به بالانس نبودن سطح کیفی داوران اشاره کرد. به گفته حاضرین در جلسه، بعضی داورانی که اخیرا به واسطه های مختلف حضور پررنگی پیدا کرده اند از لحاظ بار کیفی آنچنان که باید در سطح دیگر داوران نبودند و همین سوژه طنز عده ای از حاضرین در سالن شده بود.

حضور محمد جوزدانی به عنوان دبیر کمیسیون داوری در جلسه باعث تعجب همگان شده بود. جوزدانی درحالی توسط نصیرزاده به این سمت رسیده که داوران باسابقه و مطرح زیادی نسبت به جوزدانی شایسته این عنوان بودند. عده کثیری از داوران نیز در گفتگو با خبرفیت ناراحتی‌شان را از این انتخاب پرده برداشتند. آن ها معتقد بودند اگر ۴۰ گزینه هم قرار بود برای اجماع نظر داوران درباره دبیری مطرح شود جوزدانی جایگاهی بین آن ها نمی داشت.

در اواخر جلسه هم عده ای از داوران اعتراض خود را به طور علنی به بعضی داورانی که این روزها زیاد در فدراسیون آفتابی می شوند بیان کردند که حتی گفته می شود برخی به بهانه های مختلف جلسه را ترک کردند!

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.