دخالت‌های رافائل تمام‌شدنی نیست!

بعد از ورزشکاران، این بار نوبت به مربیان رسید...

خبرفیت- چندی پیش وقتی رافائل سانتوجا، رئیس فدراسیون جهانیپرورش‌اندام IFBB طی نامه‌ای اعلام کرد که ورزشکاران شرکت‌کننده در مسابقات موازی و همسوی دیگر، حق حضور در رقابت‌های IFBB  را ندارند، مشخص بود که دخالت‌های آقای رئیس به همین جا ختم نخواهد شد و او با این دستور در حقیقت زمینه را برای دخالت‌ها و دستورات بعدی هموار ساخته است تا اینکه درستی این تصور به فاصله کمتر از 10 روز از گذشت آن دستور محقق شد و این بار انگشت اشاره رئیس IFBB، مربیان تیم ملی را نشانه گرفت و آنها را تهدید کرد که چنانچه بخواهند ورزشکاران شرکت‌کننده در رقابت‌های موازی با IFBB را حمایت کنند، ایناحتمال وجود خواهد داشت که آنها نیز به زودی زود شامل همان جریمه‌ایشوند که ورزشکاران پیش از این جریمه شده بودند و همین مسئله سبب شد تا حرف و حدیث‌ها در این خصوص افزایش یابد و به نوعی زمینهانتقاد از رافائل سانتوجا بیش از هر زمان دیگری مهیا شود.

رئیس اسپانیایی IFBB که حالا کاملاً مشخص است از گردانندگان تشکیلات همسو با IFBB به تنگ آمده با اتخاذ چنین تصمیماتی به دید خود می‌خواهد با آنها به مبارزه بپردازد، در حالی که دخالت‌های آقایرئیس حالا کشورهای عضو را نیز به نوعی تهدید کرده و می‌کند. تهدیداز این بابت که ممکن است دامنه دخالت از این موارد هم پیشی گرفته و چندی دیگر شامل حال فدراسیون‌های عضو شود، فدراسیون‌هایی که هیچ نقشی را در اعزام تیم‌ها و نفرات به رقابت‌های موازی و همسو نداشته و ندارند.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.