معادلات مجامع انتخاباتی سمنان و اردبیل برهم خورد!

خبرفیت-معادلات بر هم خورد و در رقابت بر سر تصدی پست ریاست هیئت‌هایبدنسازی و پرورش اندام استان‌های سمنان و اردبیل آنچه که خیلی‌هاپیش‌بینی می‌کردند، اتفاق نیفتاد تا خیلی از واقعیت‌ها مشخص شود.

در سمنان و در شرایطی که همگان از انتخابات یکی از کاندیداها حرف می‌زدند، وحید اسدیان 10 بر ۷ انتخابات را برد تا نشان داده باشد محبوبیت در خیلی از جاها فراتر از ارتباطات می‌تواند نقش ایفا کند.

همان اتفاقی که به نوعی حساس‌تر در اردبیل هم افتاد و فرزام طراحی در یک رقابت میلی‌متری با یوسف بی‌نیاز توانست با نتیجه ۸ بر ۷حریف خود را شکست داده و برای ۴ سال دیگر بر سر پست قبلی خود یعنی ریاست هیئت اردبیل باقی بماند.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.