فریاد سهم خواهی یک داور در راهروی فدراسیون / مطالبه گری از سفره پرورش اندام / سفر من کو؟؟

آنطور که از ظاهر امر بر می آید حال داوری آنچنان خوب نیست و به سان آتش زیر خاکستری شده است که حتی لشگر خودی ها را هم به اعتراض و ناراحتی کشانده. اعتراضی از جنس صدای نامتعارف و خلاف شأن داوری از جنس سهم خواهی آنهم در راهروی فدراسیون…

خبرفیت-تغییر و تحولات در سیستم داوری بعد از مسابقات فیتنس به حدی بوده که تعداد احکام صادر شده در این بخش عدد دو رقمی را رد کرده و اخیرا هم سیستم ملوک الطوایفی باعث شده خودی و غیرخودی در این تشکیلات به اختلاف شدید باهم بپردازند. یکی از این اختلاف و ناراحتی ها هفته گذشته با صدای ناهنجار یک داور در راهروی فدراسیون و اتاق آقای دبیرکل همراه شد. کاری به در جریان نبودن دبیر فدراسیون در امورات مختلف نداریم اما داور موردنظر که اخیرا هم به جمع این تشکیلات راه پیدا کرده ظاهرا از این ناراحت بوده که چرا اسمش را برای سمینار داوری یک شهرستان رد نکرده اند و این سفر قسمت داور دیگری شده است. نحوه اعتراضات نامعقول و دور از رویه حوزه داوری توسط این شخص که بسیار هم جای تاسف دارد برای لحظاتی باعث جلب توجه و بهت حاضرین شد و البته اطرافیان توانستند او را آرام کنند تا به خاطر یک سفر کاری دچار بدحالی نشود.
درنهایت ماحصل این داد و بیداد و سهم خواهی، سفر این داور به یکی از شهرستان ها برای سمینار داوری شد تا فعلا سکوت پیشه کند. هرچند اگر دوباره در مسائل مختلف شاکی نشود و از سر سفره پرورش اندام ادعای سهم خواهی نکند که ظاهرا کرده است…

 

 

عکس تزئینی است

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.