نصیرزاده حضور خبرنگار در هتل را تکذیب کرد / به حرف شما اعتماد می کنیم دکتر

رئیس فدراسیون طی تماس با خبرفیت اطمینان داد هیچ شخصی از اصحاب رسانه در هتل محل اقامت او و دبیر فدراسیون مستقر نبوده است.

خبرفیت-پس از انتشار خبر حضور یک نفر تحت عنوان خبرنگار در هتل رئیس و دبیر فدراسیون، مهدی نصیرزاده در تماس با خبرفیت هرگونه حضور خبرنگاری در هتل اقامتشان را تکذیب کرد.
اگرچه نام خبرنگار مربوطه را از پذیرش هتل اقامت فدراسیون نشینان استعلام گرفتیم اما حرف رئیس فدراسیون را قبول می کنیم چرا که به هم خانواده بودن در این رشته اعتماد بیشتری داریم. ضمن اینکه از فدراسیون و روابط عمومی بابت برگزاری خوب مسابقه و پیگیری اقدامات تشریفاتی اهالی رسانه کمال تشکر را داریم.
علی ایحال نصیرزاده هم باید این نکته را درنظر بگیرد که حضور افراد معلوم الحال و بدون سمت تحت عناوین مختلف کنار او می تواند تا این حد فدراسیون و یک مسابقه بین المللی را که به خوبی هم برگزار شد به حاشیه بکشاند. آفتی که اگر جلویش به طور رسمی گرفته نشود می تواند در آینده فدراسیون را با خطرات جدی تری مواجه کند که شاید جبران ناپذیر باشد…
مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.