سخنگوی کمیته فنی پاسخ منتقدین را داد / حقانیت پرورش اندام را نادیده نگیریم!

خبرفیت-در روزهای اخیر انتقادات زیادی به کمیته فنی مطرح شد. از شرایط بازیینی رقابت های انتخابی گرفته تا وابستگی اکثر افراد حاضر در کمیته به یک کمپانی مکملی و همینطور نفراتی که اکثرا متخصص پرورش اندام هستند نه سایر رشته ها. سرجمع همه این انتقادات حسن رهنمائیان را بر آن داشت تا به عنوان سخنگوی کمیته فنی با انتشار پستی جواب برخی ابهامات را بدهد.
زائیده هاى پرورش اندام
همگى از یک خانواده ایم، بهم احترام بذاریم.
این روزها شاهد انتقاداتى نسبت به انتخابات کمیته فنى هستیم که گاهأ سازنده و قابل تأمل است ولى در اکثر موارد قصدأ یا سهوأ با فراموشى همراه است.
به عنوان مثال پیدایش رشته اى با نام فیزیک در سال ٩٣ در ایران، با حضور ورزشکاران زیادى همراه بود ورزشکارانى با پیشینه چندین ساله، پیش از پیدایش این رشته، ورزشکارانى که با رویاى قهرمانى در پرورش اندام پا به عرصه رقابتها گذاشته بودند و بنا به هر دلیلى موفق به کسب قهرمانى دلخواهشون نشده بودند، مربیانشان هم همه پرورش اندام کار بودند و در اولین دوره بدنهاى زیبایى به نمایش گذاشته شد.
پیش از آن قویترین مردان سال ٧٧ ، مچ اندازى سال ٨۵، بعده ها بادى کلاسیک، فیزیک کلاسیک، ماسکولار و حتى در اکثر موارد فیتنس، ترکیبى از رشته خاص بود همراه با تمرین با وزنه تحت نظر مربیان پرورش اندام، همه و همه در اولین دوره برگزارى شاهد حضور ورزشکارانى با پیشینه چندین ساله در پرورش اندام بودند، جملگى زائیده همین مادرند، پس چطور میشود حقانیت مادر را نادیده گرفت.
بعضى از این رشته ها هنوز قدمتشان به یک دهه نرسیده در حالى که برخى از سکاندارانش بیش از دو دهه پرورش اندام کار بوده اند، امروز دنبال متخصص در این رشته ها میگردیم در حالى که آغوش مهربان این مادر آنها را پرورش داده. اولین دوره مسابقات پرورش اندام در ایران سال ١٣٢۴
فراموش نکنیم.
مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.