نتایج کامل رقابت‌های کارگری تبریز

* فیزیک

@ دسته اول …..

١- سید باقر صالحی

٢- علی صدری

٣- محمود زارع

@ دسته دوم …..

١- مهرداد زند

٢- رامین شریفی

٣- آیت کشوری

@ دسته سوم …..

١- سید مهدی یعقوبی

٢- سعید باجلق

٣- محمد شهابی

@ دسته چهارم …..

١- سینا کشیری

٢- داریوش رخشان فر

٣- پیام غلامی

@ دسته پنجم …..

١- علی غلامی

٢- امیر حسین غریب زاده

٣- میلاد کوهی

@ دسته ششم …..

١- دانیال فرامرزی

٢- علیرضا رحیم زاده

٣- سعید رستمی

قهرمان قهرمانان ……………

مهرداد زند

* فیزیک کلاسیک

@ دسته اول و دوم …….

١-رامین حسن زاده

٢- سعید مومنی

٣- روئین علی پور

@ دسته سوم و چهارم …….

١- سعید احمدی

٢- علی سلیمانی

٣- ابوالفضل جهان

@ دسته پنجم ………..

١- امید اختری

٢- حامد قربانچی

قهرمان قهرمانان ………….

رامین حسن زاده

* ماسکولار فیزیک

@ دسته اول ………..

١- عباس موسی نژاد

٢- امیر محمد فیروز رنجبر

٣- امید نگهبان

@ دسته دوم ………..

١- محمد روستا

٢- سعید رستمی

٣- آرمان حسینی

* بادی کلاسیک

دسته اول ……………

١- مهرداد صحرانورد

٢- شهرام کریمی

٣- علیرضا نبوی زاده

دسته دوم …………

١- میلاد سیفی

٢- روئین علی پور

٣- یاسر جلیلی

دسته سوم …………….

١- فرشاد عبادی

٢- بهزاد صارم

٣- ابوالفضل جهان

دسته چهارم ……………

١- مصطفی ابوطالبی

٢- جابر عباسعلی پور

٣- مهران حسین پور

دسته پنجم ………….

١- محسن کهن جامه

٢- سعید صالحی

٣- علیرضا محمدی

قهرمان قهرمانان ………..

فرشاد عبادی

* پرورش اندام

پیشکسوتان منفی و مثبت ٩٠ کیلو

١- نادر یحیی پور

٢- یوسف نادری

جوانان ( منفی ٧۵ کیلو )

١- روئین حسن زاده

٢- امیر حسن غفاری

٣- آرین شقاقی

بزرگسالان …………….

٧۵ کیلو ………

١- روئین علی نقی

٢- آرین شقاقی

٣- امیر حسن غفاری

٨٠ کیلو …………

١- عزیز معرفی

٢- جهان صالحی

٣- مسعود بهشتی

٩٠ کیلو …………..

١- رضا دهقانی

٢- امید مقدم

٣- محمد علی قیطرانی

٩۵ ، ١٠٠ و مثبت ١٠٠ کیلو …..

١- سید مهدی موسوی

٢- حامد قره بخشی

٣- وحید قلی زاده

قهرمان قهرمانان ……………

عزیز معرفی

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.