حمله شدید علی تبریزی به نصیرزاده

خبرفیت-علی تبریزی از اسطوره های پرورش اندام ایران که عضو هیئت رئیسه فدراسیون بود به تازگی توسط نصیرزاده از سمتش کنار گذاشته شده و در دوره جدید جایی بین اعضای هیئت رئیسه ندارد. تبریزی در گفتگو با هفته نامه وقت اضافه حملات شدیدی را روانه بدنه مدیریتی نصیرزاده کرد و با صحبت هایش نشان داد از انتصابات اخیر مدیر جوان حسابی شاکی است.

شرایط کنونی فدراسیون بسیار نگران کننده و عزل و نصب ها به گونه ای است که من و خیلی های دیگر مثل من، این افراد را نمی شناسند و این اصلا برای ورزش ما خوب نیست. باور کنید ٩٠ درصد این آقایان را من نمی شناسم و اسم آنها را هم تا به امروز نشنیده ام.

اگر قرار است رئیس فدراسیون رفقایش را به دور خود جمع کند ما این مسئله را یک بی احترامی محض به رشته ای که جوانی مان را بر روی آن گذاشته دانسته و آن را تحمل نخواهیم کرد. مگر ما در رشته خود قحط الرجال داریم که باید شاهد این گونه عزل و نصب ها باشیم . اصلا چرا باید این اتفاقات بیفتد؟

چنانچه در خصوص شرایط اداره فدراسیون تجدید نظری نشود ما در مقابل آن سکوت نکرده و اقدامات قانونی خود را انجام خواهیم داد. با این نوع عملکرد ، من اعتقاد دارم که به ورزش ما بی احترامی صورت گرفته است که باید هر چه زودتر جلو آن گرفته شود .

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.