کمیته انضباطی را خسته کردند!

خبرفیت-کمیته انضباطی زیرنظر محرم عبدی پور و سعید ره انجام در این سال ها یکی از ارکان اصلی فدراسیون در برخورد با پرونده های مختلف و سامان دادن به امور بوده است. کمیته ای که هر زمان حواشی و تخلفی اطراف پرورش اندام رخ می داد، عبدی پور و ره‌ انجام با درایت و قاطعیت انضباطی خود آن را در نطفه خفه می کردند. نمونه آن را می توان در برخورد با متخلفین مدارک جعلی و احضار همراه با محرومیت در مصاحبه به شبکه های بیگانه مشاهده کرد.

این روزها اما حال مسائل انضباطی فدراسیون خوب نیست. مصاحبه کنندگان با شبکه های بیگانه دیگر برخورد قاطع کمیته انضباطی را مقابل خود نمی بینند، مسببان حواشی مسابقات اسلامشهر احضار نمی شوند، در مراسم های مختلف درگیری ایجاد می شود بدون اینکه رسیدگی صورت بگیرد و پرونده های مختلف دیگر که به آن رسیدگی قاطعانه صورت نمی گیرد.

اما چرا کمیته انضباطی بی انگیزه و کند شده است؟ با شناخت و رزومه ای که از عبدی پور و ره انجام وجود دارد این عملکرد کاملا دور از انتظار است و به طور حتم دلیلی وجود دارد که آن ها را در این یک ماه از برخوردهای قاطع بی انگیزه کرده است. آیا تیم مدیریتی جدید فدراسیون دست کمیته انضباطی را بسته است؟ آیا نیرویی مانع از انجام کار تیم کمیته انضباطی شده است؟ شاید پاسخ این سوالات را می توان با کمی دقت در سکوت معنادار عبدی پور و ره انجام جستجو کرد…

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.