جبلی: داوران به دوره بازآموزی نیاز دارند

خبرفیت-امید جبلی رئیس کمیسیون داوران در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون نکات مهمی را در ارتباط با داوری قبل از مسابقات قهرمانی کشور در جزیره کیش عنوان کرد که در ادامه می خوانید

تصمیم داریم همانند مسابقات بین المللی در چیدمان داوران عمل کنیم. به این صورت که استان را همانند تیم خارجی می بینیم، همان طور که در مسابقات بین المللی هر کشور به همراه تیم خود یک داور اعزام می کند در مسابقات کشوری هم تیم های استانی می توانند یک داور درجه یک یا داور بین المللی را همراه تیم خود اعزام کنند.

تعداد نفرات تیم داوری فدراسیون که شامل داور، منشی و افراد پشت صحنه می شود 10 تا 12 نفر است و پذیرش و چیدمان داوری مسابقات بر اساس معرفی نامه داوران اعزامی است که از استان مربوطه ارائه می دهند.

تنها یک داور از استان ها پذیرش می شود و ظرفیت بیشتر از آن امکان پذیر نیست. خواهش می کنم داوران بدون معرفی نامه هیات خود در سالن مسابقات حاضر نشوند و روسای هیئت های استانی فقط یک داور را برای مسابقات قهرمانی کشور در جزیره کیش معرفی کنند.

اصلاً چنین کاری امکان پذیر نیست که داوران فیزیک و پرورش اندام و رشته هایی دیگر، از هم جدا شوند. یک داور باید شش دانگ باشد؛ چون داور رای و نظر خودش را می نویسد باید چشمش کاملاً با بدن ورزشکاران در سایر رشته ها نیز آشنا باشد. یک داور تا زمانی که قضاوت پرورش اندام، بادی کلاسیک و … را انجام نداده باشد نمی تواند به راحتی فیزیک را داوری کند.

اگر داوران را مختص به یک رشته آموزش دهیم بعد از مدتی دیگر معیارهای آن رشته را نمی داند چون با نگاه کردن نمی تواند تشخیص دهد که چه بدنی در کدام دسته فیزیک، ماسکولار و … قرار می گیرد. زمانی که یک داور قوانین داوری تمام رشته ها را یاد گرفته باشد می تواند موفق عمل کند. تفکیک داوری از نظر علمی و عملی غیر ممکن است.

حدود یک سال بین مسابقات فاصله افتاده است و تمام داوران به بازآموزی نیاز دارند و به همین علت در هفته پیش رو و قبل از مسابقات کشوری دوره بازآموزی برگزار می کنیم. در این دوره فقط داوران درجه یک و بین المللی که هیئت های استانی آنها را برای حضور در مسابقات کشوری معرفی می کنند و داوران انتخابی فدراسیون حضور خواهند داشت.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.