غیبت یا عدم دعوت؟ / اولین جلسه هیئت رئیسه بدون جوانمرد

خبرفیت-ظهر امروز اولین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تحت مدیریت نصیرزاده در کمیته المپیک با حضور صالحی امیری رئیس ایت کمیته برگزار شد.

از نکات قابل توجه این جلسه غیبت کمال جوانمرد در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون نصیرزاده بود. هنوز مشخص نیست غیبت جوانمرد توسط خودش بوده یا از او دعوتی صورت نگرفته است. اگر فرضیه دوم مورد تایید باشد بدین ترتیب جوانمرد از هیئت رئیسه حذف خواهد شد.

جوانمرد در زمان پورعلیفرد به هیئت رئیسه آمده بود و در انتخابات با اظهار نظر “کرمان پیروز انتخابات” به نفع نصیرزاده کنار کشید. حال باید دید سرنوشت او و فدراسیون نصیرزاده به چه ترتیب رقم خواهد خورد.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.