یک ماه و ۱۹ حکم توسط نصیرزاده

خبرفیت-یک ماه پیش در چنین روزی بود که مهدی نصیرزاده از مجمع رای اعتماد گرفت و دومین رئیس فدراسیون تاریخ پرورش اندام ایران شد. بررسی یک ماهه حضور نصیرزاده نشان می دهد او در این ۳۰ روز ۱۹ حکم برای افراد مختلف صادر کرده است. یعنی به طور میانگین نصیرزاده هر ۱/۵ روز در فدراسیون مشغول صادر کردن حکم برای یک نفر بوده است.

این درحالی است که بعضی احکام و سمت ها مثل «انستیتوی بین المللی بدنسازی» یا «انجمن بدنسازی تکوینی» برای اهالی پرورش اندام و در چارت سازمانی فدراسیون گنگ و پرابهام است.

گفتنی است آمار ارائه شده بدون درنظر گرفتن جلسه دیروز رئیس فدراسیون با ورزشکاران قدرتی است که طبق گفته آن ها، چندین حکم هم برای کمیته قوی ترین مردان صورتجلسه شده است که اگر به طور رسمی در سایت فدراسیون عنوان شود، نصیرزاده تقریبا رکورد ۳۰ روز ۳۰ حکم را که بعید است در هیچ فدراسیونی انقدر تغییر و تحول صورت بگیرد به نام خود خواهد زد.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.