تجمع شبانه قوی‌ترین مردان در فدراسیون

خبرفیت-به نظر می رسد وعده های مختلف قبل از انتخابات در کمتر از یک ماه باعث متوقع شدن افراد و بروز حواشی در فدراسیون نصیرزاده شده است. شب گذشته جمعی از ورزشکاران قدرتی در اعتراض به سیاست های نصیرزاده در قبال کمیته قوی ترین مردان خود را به خیابان ورزنده رساندند و مقابل ساختمان فدراسیون پرورش اندام تجمع کردند. آن ها که طبق شنیده ها نزدیک به ۵۰ نفر بودند، از حضور نصیرزاده در دفترش آگاه بودند و با حضور در ساختمان فدراسیون پیام اعتراضی خود را به رئیس جدید علنی کردند.

این تجمع اعتراضی باعث شد درنهایت پلیس به محل فدراسیون بیاید تا امنیت را در اطراف فدراسیون برقرار کند. گفتنی است در بین اعتراض کنندگان به نصیرزاده چهره هایی که از او در انتخابات حمایت کرده بودند هم وجود داشت.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.