تشکیل کمیته رسانه ها در جلسه با نصیرزاده

خبرفیت-روز گذشته اصحاب رسانه با حضور در فدراسیون با نصیرزاده دیدار کردند. نشستی صمیمانه که خبرنگاران به بیان درد و دل ها و مشکلات خود همراه با سوالاتی درباره آینده کاری فدراسیون پرداختند.

در این جلسه ابتدا خبرنگاران رسانه های ورزشی با نصیرزاده دیدار کردند و سپس رسانه های تخصصی پرورش اندام رئیس جدید فدراسیون را دیدند.

از نکات مهم این جلسه تشکیل کمیته رسانه ها بود. کمیته ای ۷ نفره که ۳ عضو از رسانه های ورزشی و ۳ عضو از رسانه های تخصصی به همراه حسین جمشیدی مدیر روابط عمومی آن را با رای گیری تشکیل دادند.

از بین رسانه های تخصصی پرورش اندام محمدرضا نصرالله زاده مدیر هفته نامه وقت اضافه و ماهنامه وقت طلایی توسط نصیرزاده به عنوان یکی از اعضای کمیته منصوب شد. علیرضا روش مدیر پایگاه خبری خبرفیت با ۸ رای و علی فتحی مدیر رسانه تجربه ورزش با ۶ رای به عنوان دیگر از اعضای کمیته رسانه ها انتخاب شدند.

قرار است این کمیته درجهت هماهنگی رسانه ها در بخش های مختلف فعالیت کند که آئین نامه آن در جلسات بعدی تنظیم خواهد شد. درنهایت امید است این کمیته که طبق رای گیری اهالی رسانه بوده دستخوش تغییر نشود و اتفاق جدیدی در چیدمان آن رخ ندهد.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.