ابقای عبدی پور و ره انجام در کمیته انضباطی

خبرفیت-امروز محرم عبدی پور و سعید ره انجام طی حکمی از سوی نصیرزاده به عنوان سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون منصوب شد

فعالیت های کمیته انضباطی قرار است نسبت به دوره قبل گسترده تر شود که در ادامه آن را می خوانید.

-رسیدگی با امور شکایات و تخلفات و کلیه امور محوله

-تشکیل جلسات انضباطی به عنوان نماینده تام الاختیار رئیس فدراسیون

-نظارت بر کلیه عملکرد ورزشکاران ، مربیان ، رؤسای کیمته ها ، هیئت ها و باشگاه ها

-نظارت بر کلیه مسابقات ورزشی فدراسیون بدنسازی

-رسیدگی به جرایم و تخلفات ورزشکاران ، مربیان ، باشگاه ها و هیئت های استانها

-نظارت و رسیدگی به شکایات و گزارش های رسانه های مرتبط با فدراسیون

-سایر وظایف محوله وفق قوانین و مقررات موجود

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.