منت سرپرست سر مربیان / ۱۵۰ هزار تومان نه، ۴۵ هزار تومان بدهید!

خبرفیت-مدتی است که از طرح ساماندهی مربیان توسط فدراسیون می گذرد. طرحی که فدراسیون بابت ثبت نام مربیان در آن از مربیان ۱۵۰ هزار تومان پول طلب کرده که موجب اعتراض مربیان شده است.

باتوجه به استقبال کم از این طرح و نارضایتی جامعه مربیان از فدراسیون بابت دریافت پول در شرایط کرونایی که باشگاه ها تعطیل است، امیری خراسانی سرپرست فدراسیون به مناسبت «هفته تربیت بدنی» به مربیان تخفیف داده تا ۴۵ هزار تومان به جای ۱۵۰ هزار تومان پرداخت کنند.

جدا از اینکه طرح ساماندهی مربیان به خودی خود ابهامات زیادی برای مربیان دارد، تخفیف یک هفته ای سرپرست فدراسیون از روز گذشته ناراحتی بسیاری از افراد باسابقه این قشر را درپی داشته است.

ظاهرا فدراسیون نشینان موقت، سیاست قیمت ارز را (بالا بردن قیمت به ۳۰ هزار تومان و کاهش آن به ۱۵ هزار تومان) در پرورش اندام درحال پیاده کردن هستند و یک هفته به مربیان فرصت دادند تا از این تخفیف (بخوانید منت) استفاده کنند.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.