نصیبی در انتظار ثبت نام ریاست فدراسیون پرورش اندام؟

خبرفیت-مهدی نصیبی دو روز پیش از سوی شروین اسبقیان حکم سرپرست نایب رییسی فدراسیون جانبازان و معلولین را دریافت کرد.
نصیبی دو هفته پیش جدایی پر حرف و حدیثی از فدراسیون پرورش اندام داشت که واکنش اهالی پرورش اندام را درپی داشت.
اکنون از گوشه و کنار خبر می رسد نصیبی منتظر ثبت نام کاندیداتوری ریاست فدراسیون پرورش اندام است تا دوباره به جمع پرورش اندامی ها برگردد.
با انتصاب نصیبی به عنوان سرپرست نایب رییسی فدراسیون جانبازان و معلولین اینطور تصور شد که او دیگر قصدی برای بازگشت به سیستم مدیریتی پرورش اندام را ندارد.
ولی با توجه به مصاحبه دو روز پیش نصیبی با سایت خبرفیت که پرورش اندام را خانه خود عنوان کرده بود این احتمال وجود دارد تا دبیرکل سابق فدراسیون پرورش اندام اینبار برای سمت ریاست اقدام کند.
مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.