بخشنامه مسابقات مچ اندازی انتخابی استان تهران

خبرفیت-کمیته مچ‌اندازی هیئت بدنسازی و پرورش‌اندام تهران بخشنامه رقابت‌های انتخابی استان تهران را صادر کرد که به شرح زیر می‌باشد.

١:ورودی نفری ۵٠/٠٠٠تومان برای هردست که نقداً دریافت میشود.

٢-رده سنی جوانان در اوزان ( ۹۰- ۹۰+ ۸۰- -۷۰ -۶۰ ) برای متولدین ٧٩ ب بالا.

٣-رده سنی امیدها(١٩تا ٢١سال)
-۶٠،-٧٠،-٨٠،-٩٠+٩٠

۴-رده سنی بزرگسالان در اوزان:
-۶٠،-۶۵،-٧٠،-٧۵،-٨٠،-٨۵،-٩٠،-٩۵،-١٠٠+١٠٠

۵-رده سنی مستر یک در اوزان:
-٧٠- ٩٠+ ٩٠ -۸۰

۶-وزنکشی و کنگره از ساعت ٨ صبح الی ١١ روز مسابقه با ۵٠٠ گرم ارفاق انجام خواهد شد.

٧-برگزاری مسابقات با راست دستها شروع میشود.

٨-به نفرات اول تا سوم حکم و مدال اهدأ خواهد شد.

٩-همراه داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی و بیمه ورزشی سال جاری الزامیست.

١٠-آدرس:لواسان،بلوار امام خمینی،میدان گلندوئڪ،دور میدان ،سالن اجتماعات و آمفی تآتر بخشداری.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.