جزئیات نامه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به صدا و سیما که هیچ کس از محتوای آن خبری ندارد!

خبرفیت-جمعه شب هادی چوپان مهمان برنامه ورزش از نگاه دو تلویزیون بود. جایی که از او و کاوه درودی دعوت شد تا پیرامون عملکرد موفق هادی در مسترالمپیا صحبت کنند. در حالی که انتظار می رفت مباحث فنی مسترالمپیا و رقابت جذاب او با غول هایی همچون ویلیام بوناک و برندون کوری مطرح شود اما از همان ابتدا خیلی زود مسیر برنامه به انتقاد از فدراسیون پرورش اندام کشیده شد و دو طرف تا توانستند سیاست های فدراسیون و اعضایش را به باد انتقاد گرفتند. هرچند این پایان کار نبود چراکه مهدی نصیرزاده که همچون کاوه درودی در انتخابات فدراسیون ناکام مانده بود روی خط آمد تا موج انتقادات علیه ریاست فدراسیون پرورش اندام بیشتر هم بشود. این درحالی بود که انتظار می رفت طبق عرف کار رسانه ای زمانی هم برای پاسخگویی به نماینده یا نمایندگان فدراسیون داده میشد. اکنون خبر رسیده که فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام نامه ای به سازمان صدا و سیما ارسال و به انتقاد از سیاست های برنامه ورزش از نگاه دو پرداخته است. نامه ای که هیچ کس از محتوای آن خبری ندارد .حالا باید دید آیا در هفته های آتی صدا و سیما به فدراسیون برای دفاع از اتهامات مطرح شده آنتن می دهد یا خیر!

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.