اتفاق عجیب از طرف هیئت استان تهران / جایگاه عکاسان به مزایده گذاشته شد! پول نمیدی عکس نگیر!!

خبرفیت-خبر هم عجیب بود هم تأسف آور. روز گذشته علی رجبی از عکاسان با سابقه و حرفه‌ ای پرورش اندام عکس نامه ای از هیئت پرورش اندام استان تهران را در صفحه اش منتشر کرد. نامه ای که در آن اشاره شده بود برای مسابقات استان تهران قرار است جایگاه عکاسان به مزایده گذاشته شود. اتفاقی بس عجیب و ناخوشایند که با عکاسان همچون پیمان‌کارانی برخورد می کند که باید برای انجام وظیفه شان پول پرداخت کنند. ظاهرا تصمیم گیرندگان هیئت تهران به جای اینکه شرایط را برای بهبود خبررسانی اصاحب رسانه فراهم کنند، شرایط کاری شان را نیز سخت تر از قبل می کنند. لازم به ذکر است در خیلی از این مسابقات ارائه اینترنت که از ملزومات اولیه هر برگزارکننده ای است از خبرنگاران و عکاسان دریغ می شود!
مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.