محمدی: دست پر از لبنان برمی گردم

 خبرفیت-مرتضی محمدی اگرچه زیر فشار رژیم خسته شده اما با آمادگی کامل به لبنان آمده و می خواهد دست پر به تهران برگردد:«شرایطم عالی است اما باید وزنکشی را رد کنم تا خیالم راحت شود. با اینکه رژیم اذیتم کرده اما سرحال هستم. در دسته صدکیلوگرم بادی بیلدینگ هستم و می خواهم دست پر به ایران برگردم. وحید اکبرزاده و جعفر ابن مسعود من را رهبری می کنند و برایم در این راه زحمت زیادی کشیده اند. قطعا یک مدال خوش رنگ می تواند زحماتشان را جبران کند.»
مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.