ملی پوشان پرورش اندام به هاربین رسیدند / فردا روز وزنکشی

خبرفیت-ملی پوشان تیم های پرورش اندام ، بادی کلاسیک و فیزیک پس از نزدیک به بیش از ١٠ ساعت پرواز به هاربین رسیدند .
نفرات تیم های پرورش اندام ، بادی کلاسیک و فیزیک ایران پس از نزدیک به ١٠ ساعت پرواز به هاربین رسیدند .
ملی پوشان پس از ترک فرودگاه امام خمینی (ره) به سمت فرودگاه ارومچی پرواز و پس از یک توقف چند ساعته راهی پکن شدند . اعضای تیم های ملی پرورش اندام ، فیزیک و بادی کلاسیک پس از ۵ ساعت توقف در فرودگاه پکن ساعت ١۴ بوقت ایران و ١٧/٣٠ بوقت پکن راهی هاربین محل برگزاری مسابقات شدند. قرار است جمعه وزنکشی مسابقات انجام شود.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.