سیاست‌های یک بام و دو هوای IFBB

خبرفیت-امسال خبرهای خوبی در اطراف فدراسیون جهانی پرورش اندام IFBB به گوش نمی‌رسد، چرا که شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شیوه امتیازدهیو اعلام کشورهای مدعی قهرمانی دارد به سمت و سویی می‌رود که دیگر در آن کار برای قهرمانی ایران در مجموع رقابت‌های جهانی، با توجه به محدودیت‌هایی که درخصوص اعزام ورزشکاران بانو دارد، اندک اندک سخت می‌شود. می‌گویند از این پس قرار است امتیازات کشورها در دو بخش آقایان و بانوان جمع و پس از آن نتیجه مجموع تیمی اعلام شود که اینمسئله در صورتی که تحقق پیدا کند، اصلاً به نفع ایران نیست. گویاقرار است از این پس در هر رشته نام کشورهای برتر آن اعلام و سپس با جمع‌آوری مجموع امتیازات آقایان و بانوان نتیجه تیمی کشورها اعلام شود، اتفاقی که نباید بیفتد و باید برای عدم تحقق آن راه چاره‌ایاندیشیده شود.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.