نعمتی: رقابت‌های انتخابی باید سالم برگزار شود!

رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی ‌پرورش‌اندام، بادی‌کلاسیک، فیزیک و… چون به صورت فراخوان انجام می‌شود، برای حفظ شأن فدراسیون و کادر فنی آن باید سالم و بدون هیچ ابهامی برگزار شود.

خبرفیت- علی نعمتی یکی از مربیان تیم ملی پرورش‌اندام ضمن بیان اینمطلب گفت: باید بپذیریم که رقابت‌های انتخابی به دلیل اهمیت آنخیلی بیشتر از رقابت‌های قهرمانی کشور و… در چشم اهالی اینرشته بوده و همین اهمیت سبب می‌شود تا برگزارکنندگان در برگزاریخوب و بدون حرف و حدیث‌ آن دقت بیشتری داشته باشند. ضمناینکه برای ورزشکاران نیز این رقابت‌ها از ارزش خاصی برخورداراست و ارزش آن بسیار بیشتر از رقابت‌ها و تورنمنت‌های دیگریاست که توسط فدراسیون‌ها و تشکیلات موازی دیگر برگزارمی‌شود.نعمتی گفت: در تمامی رشته‌های ورزشی دیگر نیز این‌گونهاست و تمامی ورزشکاران آن رشته‌ها می‌کوشند تا به عضویتتیم‌های ملی خود درآیند تا اهمیت کارشان صدچندان شود و این کاراتفاق نمی‌افتد، مگر با حضور در مسابقات انتخابی و متعاقب آنعضویت در تیم‌های ملی که نهایت آمال و آرزوهای هر ورزشکاریاست.نعمتی در خصوص اهمیت بالای رقابت‌های انتخابی گفت: خوشبختانه افرادی در مسابقات انتخابی حاضر می‌شوند کهخودشان را در حد عضویت در تیم ملی می‌دانند، ضمن اینکه قراراست در هر دو وزن و هر رده قدی هم تنها یک ورزشکار انتخاب شودکه همین مسئله کیفیت مسابقات را به بالاترین حد ممکن خود خواهدرساند و من اعتقاد دارم که سطح مسابقات انتخابی به آن اندازهبالاست که ورزشکاران نیمه‌آماتور هم در آن حاضر نشوند چرا کهمسابقات رقابت‌های بهترین‌هاست که طبیعتاً باید در آن بهترین‌ها همحاضر باشند. مربی تیم ملی در ادامه گفت: ضمن احترام بالایی کهبرای صحبت‌های آقای کریمی قائل بوده و هستم، اما باید بگویم کهنباید مسابقات انتخابی را محدود و نفراتی را از دیدن آن محروم کرد. ما باید بپذیریم که هرگز حضور افراد مختلف نمی‌تواند روی رأیداوران و اعضای کمیته فنی تأثیر بگذارد چرا که قرار است درمسابقات انتخابی هر کس کار خود را بکند و قطعاً آنها نیز کارخودشان را خواهند کرد.نعمتی در پایان گفت: شرایط ورزش ما به‌گونه‌ای است که علی‌رغم داشتن حریفانی چون عراق، کره‌جنوبی، چینو ژاپن در آسیا باز ایران بخت اول قهرمانی قاره کهن آسیاست و درآن هم هیچ شکی وجود ندارد.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.