برچسب

گوستاوبادل

وقتی گوستاو بادل از اتهام به چوپان پشیمان شد

خبرفیت- بعد از اینکه هادی چوپان با اقتدار در دسته سنگین وزن های رقابت های حرفه ای ونکوور به مقام قهرمانی رسید گوستاو بادل از قهرمانان باسابقه این رشته با انتشار پستی به هادی اتهام استفاده از سینتول در سرشانه هایش را زد. اتهامی که با واکنش…