برچسب

گرندپريكس

نقره تکراری گرندپریکس کره برای امید اسکندری

خبرفیت-امید اسکندری فیزیک کار خوب کشورمان در مسابقات گرندپریکس نقره به مدال نقره دست یافت تا مجددا دومی در این تورنمنت را تجربه کند. امید که اولین مدال آور فیزیک حرفه ای ایران است دو سال پیش هم در کره نقره گرفته بود. او اینبار رقابت را به…

مدال کاشانکی بر گردن حاجی قربانی

خبرفیت-با اتمام مسترالمپیا همه نگاه ها به سمت کره جنوبی رفت. جایی که رقابت های معتبر گرندپریکس برگزار شد و قهرمان های کشورهای مختلف همچنین مسابقات مسترالمپیا را در خود جا داد. سال گذشته در فیزیک بود که محمد کاشانکی در رقابت با برندون…