برچسب

کمیسیون‌ورزشکاران

پایان انتخابات پرحرف و حدیث / اعضای کمیسیون های داوران، مربیان و ورزشکاران فدراسیون معرفی شدند

سرانجام بعد از برگزاری انتخابات در روز پنجشنبه 11 خرداد، اعضای کمیسیون های داوران، مربیان و ورزشکاران فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام مشخص شدند. انتخاباتی که تا دلتان بخواهد اسامی عجیب غریب و ناشناس در نتایجش خواهید دید!