برچسب

کالیفرنیا

گفت‌وگو با تبریزی بعد از بازگشت به ایران

یعقوب سالکی‌نیا بیش از یک سال در کالیفرنیا بود و در این مدت کارهای خوب بسیاری را انجام داد. او از حضورش در کالیفرنیا نهایت استفاده را کرد و توانست در دانشگاه آن شهر و در رشته مدیریت ورزش در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به تحصیل…