برچسب

هوازی

تمرین هوازی ملی پوشان به دستور اکبرزاده

خبرفیت-در روز دوم اردوی تیم ملی برای مسابقات آسیایی چین، وحید اکبرزاده سرمربی تیم تصمیم گرفت در نوبت صبح ملی پوشان را به جاده تندرستی باشگاه انقلاب ببرد تا تمرین هوازی را در هوای معتدل مجموعه ورزشی انقلاب انجام دهند.گفتنی است برنامه تمرینی…