برچسب

همدان

واکنش سپهر حاجی قربانی به اظهارات مبین سلیمی: حالا که باختی شدی بچه شهرستان؟

خبرفیت-پس از اینکه مبین سلیمی نسبت به سومی مسابقات جاده ابریشم معترض شد و رقابت اولی و دومی را به علی تمیمی و هادی حقیقی باخت، در فیلمی که در فضای مجازی پخش شد تیم داوری را به جانبداری از ورزشکاران تهرانی و حق خوری شهرستانی ها متهم کرد.…