برچسب

مهاجرت

مولایی از ایران رفت

خبرفیت-شاهین مولایی فیزیک کار خوش استایل کشورمان از ایران مهاجرت کرد و برای ادامه زندگی به خارج از کشور رفت. درحالی که منتظر بودیم حضور مولایی در رقابت های استان تهران را شاهد باشیم، مولایی به خبرفیت اعلام کرد که به تازگی از ایران رفته و…