برچسب

مازیارکیانی

کیانی: به مربی ام قول مدال طلا داده ام

خبرفیت-مازیار کیانی در دسته دوم فیزیک است و خیلی امیدوار است تا مدال طلا را از لبنان به تهران بیاورد:«همه چیز عالی است. مربی ام مسعود ذات‌پرور دائم از تهران به من زنگ می زند. در باشگاه پنج شنبه تمرین کردیم و امید جبلی هم از ما بازدید کرد.…