برچسب

قناعتی

اختلاف لک با قناعتی از کجا شروع شد؟

خبرفیت-رضا لک اخیرا در صفحه اینستاگرام خود با انتشار سه پست بلند بالا به انتقاد از ابوالفضل قناعتی پرداخته است. لک درحالی رییس هیئت پرورش‌اندام تهران را در سیبل انتقادات خود قرار داده که قبلا باهم رابطه خوبی داشتند. ماجرای اختلاف این دو نفر…