برچسب

شناسنامه

خاطره بازی بزرگان پرورش اندام ایران

خبرفیت-نقطه عطف بدنسازی ایران را میتوان در دهه هفتاد در نظر گرفت. زمانی که رقابتهای پرورش اندام مجوز قانونی نداشت و مسابقات آن بصورت زیرزمینی برگزار می شد. در آن زمان قهرمانان این رشته هم میبایست هم مسابقه میدادند، هم شاگرد پروری میکردند و…