برچسب

رکورد

ماهری پور: می توانستم رکورد بیشتری بزنم / با ۱۳ کشور مختلف رقابت کردم

خبرفیت-پیمان ماهری پور بعداز اینکه توانست رکورد لیفت ایران و آسیا را به نام خود ثبت کند، در مصاحبه با خبرفیت درباره این موفقیت صحبت کرد. موفقیتی که مسیر پیمان برای راه های سخت و البته بزرگتر فراهم کرد. مسابقات در سطح بالا مسابقات در…

رکورد لیفت آسیا در دستان ماهری پور

خبرفیت-افتخاری دیگر برای پیمان ماهری پور. ماهری پور در مسابقات روسیه توانست با زدن لیفت ۴۰۵ کیلوگرمی صاحب رکوردی جدید در ایران و آسیا شود. پیمان موفق شد رکورد لیفت ایران و آسیا را به نام خودش بزند تا از این حیث رکورد دار شود. او در صفحه…