برچسب

خیرخواهانه

حرکت خیرخواهانه قهرمان فیزیک در روز تولدش / یاسین لک: می‌خواهیم آرزوهای کودکان محروم را برآورده کنیم

خبرفیت-یاسین لک فیزیک کار تحصیل کرده و با اخلاق کشورمان در روز تولدش به یکی از روستاهای منطقه کومه رفت تا به کودکان محروم آن منطقه کمک کند. کمکی که او از تهران جمع آوری کرده بود و آن ها را بین بچه های محروم تقسیم کرد تا در روز تولدش بانی یک…