برچسب

حقوق

سعید لطفی مدافع مربیان در فدراسیون

خبرفیت-روز گذشته سعید لطفی رئیس کمیته پیشکسوتان هیئت پرورش‌اندام استان تهران با حضور در محل فدراسیون به ملاقات حسن کرباسی سرپرست دبیری فدراسیون رفت و با او در ارتباط با طرح ساماندهی مربیان گفت‌وگو کرد. لطفی در گفت‌وگو با خبرفیت مدعی شد…