برچسب

آموزش

ناصر امیری: درخواست شکایت خود را به سرپرست فدراسیون ارسال کردم / نماینده سازمان بازرسی ۴ ماه در…

خبرفیت-پس از حواشی ایجاد شده درخصوص عملکرد کمیته آموزش فدراسیون پرورش اندام با ناصر امیری رییس این کمیته گفت‌وگو کردیم و نظرش را جویا شدیم. +علیه کمیته آموزش شایعه پراکنی می کنند -متاسفانه این روزها با تغییرات بوجود آمده در…