سرویس

برگزیده

نامه شدید اللحن رئیس کنفدراسیون مچ اندازی آسیا به نصیرزاده / فدراسیون بدنسازی ایران در خطر تعلیق و…

مسابقات مچ اندازی آسیا که قرار بود از ۳۱ فروردین تا ۸ اردیبهشت در جزیره کیش به میزبانی ایران برگزار شود با دستور کنفدراسیون مچ اندازی آسیا لغو و فدراسیون بدنسازی ایران در خطر تعلیق و محرومیت قرار گرفت.