سرویس

برگزیده

حذف نصیرزاده از انتخابات کمیته ملی المپیک / دبیر نماینده فدراسیون کشتی

درحالی که عبدالمهدی نصیرزاده خودش را برای شرکت در انتخابات کمیته ملی المپیک آماده می کرد اما پایگاه خبری طرفداری در گزارشی اعلام کرد سازمان بازرسی یک روز قبل از انتخابات به صلاحیت نصیرزاده به عنوان نماینده کشتی ایراد گرفت و علیرضا دبیر به…

حواشی عجیب غریب مدیر یک تیم اعزامی به مسابقات NPC

در هفته های اخیر یک تیم اعزامی به یکی از مسابقات NPC حواشی عجیب غریبی آفرید. از عدم صدور ویزای ورزشکار گرفته تا پیچاندن پول ثبت نام ورزشکاران پای باسکول و دریافت پول گزاف بابت تبلیغات فضای مجازی همگی باعث شد صدای شرکت کنندگان ایرانی…