برچسب

‌مایان‌ذات‌پرور

زندگی ورزشی خانواده ذات پرور

خبرفیت-برادران ذات پرور در بدنسازی ، همانند برادران ارزشمند ، یک خانواده قهرمان را تشکیل داده اند. مسعود در رشته بادی کلاسیک ، مایان در فیزیک کلاسیک و مهیار در فیزیک حرفه ای صاحب عنوان هستند. هسته اصلی قهرمانی این خانواده به پدر و عمویشان…