برچسب

کیوان‌شاه‌قلی

نتایج مسابقات حرفه‌ای رومانی / شوک رومانی به ایرانی‌ها

خبرفیت-مسابقات حرفه‌ای رومانی ظهر امروز انجام شد که متاسفانه نمایندگان ایران در عین شایستگی نتوانستند آنطور که باید ظاهر شوند. کیوان شاهقلی و امیرحسین سعادت نیا در فیزیک و فیزیک کلاسیک و همچنین مهدی حیدری در ۲۱۲ پوند از حضور در فینال…