برچسب

کریسمس

جشن کریسمس بدنسازان

خبرفیت-ستاره‌های پرورش اندام دنیا در شب کریسمس کنار خانواده جمع شدند و با پوشیدن لباس مخصوص مهیای ورود به سال جدید شدند رونی کلمن در کنار خانواده‌‌اش، آماده برای سفر به دیزنی‌لند برندون کوری با لباس مخصوص کریسمس در کنار خانواده…