برچسب

کتاب

کتاب سال پرورش اندام به زیر چاپ رفت

خبرفیت-کتاب سال 1397 پرورش اندام ایران در 100 صفحه و با عکس‌های متفاوت از قهرمانان رشته‌های مختلف به زیر چاپ رفت. در این کتاب که عکس‌هایآن حاصل تلاش عکاسانی چون علیرضا (رامک) عبادی، علی رجبی،مسعود مهدی‌پور، (آبتین) کامران باقری‌نسب، معین…