برچسب

کامران‌علیشاهی

امید جبلی پاسخ علیشاهی را داد

خبرفیت-روز گذشته کامران علیشاهی لیستی از اسامی داوران در سال ۸۴ منتشر کرد. لیستی اسم بعضی ها بود و بعضی ها هم نبود و علیشاهی نسبت به عدم انتشار لیست داوران در سال های اخیر نسبت به مدیریت قبلی فدراسیون موضع گرفت. اکنون امید جبلی رئیس کمیته…

علیشاهی: از آرای کمیته فنی دفاع می‌کنم!

خبرفیت-نفرات تیم‌های ملی پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک چندیپیش توسط فدراسیون اعلام و مثل تمامی رشته‌های دیگر ورزشیبرخی‌ها که نام خود را در آن فهرست نمی‌دیدند لب به اعتراض گشوده و به نوعی با انتقادات خود بحث انتخاب نفرات را زیر سؤال…