برچسب

کارگران

ورزشگاه کارگران میزبان رقابت های انتخابی!

خبرفیت-ورزشگاه کارگران تهران طی روزهای 29 لغایت 31 خرداد میزبانرقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی جهت حضور در رقابت‌های آسیاییچین خواهد بود. رقابت‌هایی که به گفته مسئولان برگزاری آن قرار است مراسم وزن‌کشی آن از ساعت 15 لغایت 19 روز چهارشنبه…