برچسب

چالش

چالش اعزام های برون‌مرزی

خبرفیت-فدراسيون بدنسازى ايران هيچ گاه توان توقف و عدم حضور ورزشكاران در مسابقات NPC را از لحاظ قانونى ندارد و وزارت ورزش برای فدراسيون زير دست خود نمى تواند دستور غير قانونى اعمال كند. زيرا این ٢ سازمان و تشكيلات مجزا به هيچ عنوان اجازه…